Tour 3 đảo Nha Trang Vip (Hòn Mun – Đông Tằm – Mini Beach)

Giá : 800,000

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : HÒN MUN – ĐÔNG TẰM – MINI BEACH
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Lặn Snorkeling ở Hòn Mun
  • Hotline: 0849 256 256