Tour 3 đảo Nha Trang (Vịnh San Hô – Làng Chài- Bãi Tranh)

Giá : 550,000

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : VỊNH SAN HÔ – LÀNG CHÀI – BÃI TRANH
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Ăn trưa tại nhà hàng làng Làng Chài
  • Hotline: 0849 256 256