Tour 3 đảo Nha Trang Super VIP (Mini Beach – Làng Chài – Hòn Tằm)

Giá : 850,000

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : MINI BEACH NHA TRANG – LÀNG CHÀI – HÒN TẰM
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Đưa đón tận nơi
  • Hotline: 0849 256 256