Tour đảo Nha Trang

Vé Vinpearl Land

Vé Vinpearl 1 chiều + buffet

Vé Vinpearl (thẻ) có thời hạn sử dụng 15 ngày Mua online trước 48h giảm thêm 10,000đ/vé Giá tốt cho
Hòn Tre

Vé Vinpearl 2 chiều + buffet

Vé Vinpearl (thẻ) có thời hạn sử dụng 15 ngày Mua online trước 48h giảm thêm 10,000đ/vé Giá tốt cho
Hòn Tre

Vé Vinpearl 2 chiều

Vé Vinpearl (thẻ) có thời hạn sử dụng 15 ngày Mua online trước 48h giảm thêm 10,000đ/vé Giá tốt cho
Hòn Tre

Vé Vinpearl 1 chiều

Vé Vinpearl (thẻ) có thời hạn sử dụng 15 ngày Mua online trước 48h giảm thêm 10,000đ/vé Giá tốt cho
Hòn Tre

Vé Vinpearl 2 chiều (16h00-21h00)

Vé Vinpearl (thẻ) có thời hạn sử dụng 15 ngày Mua online trước 48h giảm thêm 10,000đ/vé Giá tốt cho
Hòn Tre

Tour đảo Nha Trang

Tour giá rẻ

Tour Ghép Hòn Mun Hòn Tằm

Combo trọn gói ăn trưa. Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài
Hon-Mun-Nha-Trang
Mua nhiều

Combo Tour 3 đảo Hòn Mun

Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô
Mua nhiều

Combo Tour 3 đảo

Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô
VỊNH SAN HÔ
Mua nhiều

Tour 4 đảo tàu gỗ

Tour tàu gỗ ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour đảo Nha Trang

Thuê ca nô

Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T01)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Mua nhiều

Thuê ca nô (T02)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô
Mua nhiều

Thuê ca nô (T03)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T04)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T05)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Sỏi

Tour đảo Nha Trang

Thuê du thuyền

Tour 68

Hotline: 0845 256 256 (VN). 0338 444 455 (ENG). 0868 434 101 (CHN).
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 86

Hotline: 0845 256 256 (VN). 0338 444 455 (ENG). 0868 434 101 (CHN).
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour đảo Nha Trang

Tour Hòn Sỏi

Tour 01

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 08

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 11

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 18

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi
Giảm giá

Tour 26

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256
Hòn Sỏi

Tour 27

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline:0845 256 256
Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 28

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Sỏi, Vịnh San Hô
Giữ chỗ
Giảm giá

Tour 34

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Sỏi
Giữ chỗ
Giảm giá

Hòn Sỏi Tour 2

Tàu gỗ ghép đoàn Hotline: 0845 256 256
Hòn Sỏi
Tour đảo Nha Trang
Tour Hòn Mun

Tour 2 đảo VIP tắm bùn Hòn Tằm

Ca nô riêng (> 5 người) Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 2 đảo VIP

Ca nô riêng (> 5 người) Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour Ghép Hòn Mun Hòn Tằm

Combo trọn gói ăn trưa. Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài
Hon-Mun-Nha-Trang
Mua nhiều

Combo Tour 3 đảo Hòn Mun

Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 01

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 02

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 03

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 04

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 05

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 06

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 07

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 08

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 09

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 10

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 11

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 12

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 14

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 15

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 16

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 17

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm

Tour đảo Nha Trang

Tour Hòn Tằm

Tour 2 đảo VIP tắm bùn Hòn Tằm

Ca nô riêng (> 5 người) Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 2 đảo VIP

Ca nô riêng (> 5 người) Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour Ghép Hòn Mun Hòn Tằm

Combo trọn gói ăn trưa. Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Đi bộ dưới biển (Lặn mũ)

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 02

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 07

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 12

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 17

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm

Tour 20

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô
Mua nhiều

Tour 21

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Tằm, Vịnh San Hô

Tour 30

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Tắm Bùn 01

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Tắm Bùn Đêm

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Tắm Bùn 02

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Tắm Bùn 03

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Tắm Bùn 04

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Luxury Tour 03 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Luxury Tour 02 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Seaday 02 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Seaday 01 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Hòn Tằm

Tour đảo Nha Trang

Tour Vịnh San Hô

Đi bộ dưới biển (Lặn mũ)

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 20

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô
Mua nhiều

Tour 21

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256  
Hòn Tằm, Vịnh San Hô

Tour 22

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 24

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Tranh, Hòn Một, Vịnh San Hô

Tour 25

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Bãi Mini, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 27

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline:0845 256 256
Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 28

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256
Hòn Một, Hòn Sỏi, Vịnh San Hô

Tour 29

Ca nô riêng. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Tranh, Hòn Một, Vịnh San Hô

Tour 31

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô
Mua nhiều

Combo Tour 3 đảo

Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô
VỊNH SAN HÔ
Mua nhiều

Tour 4 đảo tàu gỗ

Tour tàu gỗ ghép đoàn. Hotline: 0845 256 256  
Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour đảo Nha Trang

Tour Đảo Yến

Tour Đảo Yến Ca Nô

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Đảo Yến

Tour Đảo Yến Tàu Gỗ

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256
Đảo Yến

Tour đảo Nha Trang

Tour câu cá

Tour 36

Số lượng không quá 10 người. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 37

Số lượng không quá 10 người. Hotline: 0845 256 256
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô