Tour Snorkeling Nha Trang

Giá : 550,000

  • Lặn Snorkeling tại : MŨI CÁ HỀ – HÒN MUN – HÒN MỘT
  • Số lượng nhóm tối đa : 25 người
  • Tour đã bao gồm ăn trưa, xe đưa đón, tàu gỗ
  • Hotline: 0847 256 256.